Skip to main content

Ny opgave

Aalborg Madservice storkøkken Lions Park

 

Hos Lillegården Ventilation har vi fået til opgave at lave ventilationsarbejde for Aalborg Madservice.

Beskrivelse af vores arbejde på projektet:

- Der monteres et nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding i form af en krydsveksler og en eftervarmeflade.
- Anlægget er dimensioneret til at yde 10.000m3/h 
- Der monteres et nyt emfang over ovne i kursusafdelingen, emfanget tilsluttes det nye anlæg.
- Udvendige kanaler på taget varmeisoleres med lamelmåtte, som afsluttes med en aluminiumskappe.
- For styring af luftmængden, medleveres der et reguleringspanel til placering på væggen, panelet er en drejeknap, hvorpå man kan regulere anlægget mellem 30 og 100%, anlægget starter og stopper automatisk via en ugekalender. Anlægget afleveres opstartet og indreguleret.

Vi er din profesionelle samarbejdspartner, når det kommer til ventilationsprojekter.

Med vores store erfaring laver vi alt fra private boliger og skoler til kontorbygninger, industri og energioptimeringer.

Back to top